woensdag 13 oktober 2021

PhDCup 2021: doorbraak voor onopgeloste moordzaken

Merkwaardig dat ons DNA (zie https://www.csy-leuven.be/l/degen-ialestamboom/ ) heeft bijgedragen tot het winnen van de Phd-cup (wedstrijd voor beste doctoraatstudies) door Sofie Claerhout. Proficiat!

Jaarlijks worden in Vlaanderen ruim 2.000 doctoraten afgewerkt. Met de Vlaamse PhD Cup wil SciMingo vzw het werk van pas gedoctoreerde wetenschappers dichter bij het grote publiek brengen. Het daagt wetenschappers daarbij uit om de kern van hun jarenlange doctoraatsonderzoek helder uit de doeken te doen in een presentatie van slechts drie minuten.
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2021/10/12/sofie-claerhou-wint-phdcup-2021-voor-onderzoek-naar-onopgeloste/

vrijdag 16 juli 2021

Historisch voorkomen naam Wollaert in Geneanet

Geografische verspreiding van 2570 individuen met de naam WOLLAERT aanwezig op Geneanet.

Meer info (login vereist):
https://nl.geneanet.org/familienamen/WOLLAERT

De meest voorkomende plaatsen voor de achternaam WOLLAERT in deze periode:

 • Merelbeke
  (239 individuen)
 • Oisterwijk
  (195 individuen)
 • Oostvleteren
  (122 individuen)
 • Berlicum
  (103 individuen)
 • Sint-Martens-Latem
  (103 individuen)
 • Zevergem
  (89 individuen)
 • Merelbeke,9820,Merelbeke
  (65 individuen)
 • B 8640 Oostvleteren
  (56 individuen)
 • Krombeke
  (51 individuen)
 • Westvleteren
  (50 individuen)
 • Gent
  (49 individuen)
 • Leiden
  (39 individuen)

Lijst van alle stamboomonderzoekers die Wollaert in hun bestanden hebben:
https://nl.geneanet.org/fonds/individus/name/?go=1&nom=WOLLAERT

donderdag 30 januari 2020

Filosoof Tanny Dobbelaar: ‘Wat is familie als je die niet kent?’

Interview Tanny Dobbelaar uit De Volkskrant

In veel families graaft wel iemand naar de voorouderlijke geschiedenis. Het fenomeen intrigeert filosoof Tanny Dobbelaar. Ze promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek.
Tanny Dobbelaar : 'De groep is diverser dan je geneigd bent te denken.' Beeld Harry Cock

Lees verder op de website van De Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/mensen/filosoof-tanny-dobbelaar-wat-is-familie-als-je-die-niet-kent~b04af024/

donderdag 14 november 2019

Bijkomend onderzoek op data "de GEN-iale stamboom" bekend gemaakt


 

https://vrtnws.be/p.mDL48KL5v


link naar de wetenschappelijke publicatie:
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)31305-3

vrijdag 16 februari 2018

Resultaten project "De Geniale Stamboom"

vrijdag 28 juli 2017

Oudstrijders WO I

Mijn grootvader Gaston Wollaert met een aantal van zijn mede-oudstrijders, wellicht een aantal jaren na de oorlog aangezien bompa er al een stuk beter uitziet dan op een andere foto die we van hem hebben en genomen werd op 11 november 1918. Gaston is de man zittend onderaan rechts.

woensdag 5 april 2017

Tien jaar serviceflats Sint-Lodewijk uitbundig gevierd

Schilde - Bewoners, directie en medewerkers vierden het tienjarig bestaan van de serviceflats op de campus van Zorgcentrum Sint-Lodewijk. Architect op rust en bewoner Edgard Wollaert (91) leidde het feest mee in goede banen. Lees verder op http://www.nieuwsblad.be/cnt/bljau_02816389

woensdag 7 december 2016

De Gen-iale Stamboom

Na iets minder dan een jaar is het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek rond genetische genealogie ('De Gen-iale Stamboom') aan de KU Leuven bekend.
Met twee naamgenoten "Wollaert", die blijkens stamboomonderzoek verwant zouden zijn, hebben we deelgenomen aan het onderzoek.
Na het ontvangen van de speekselstalen werd het DNA geanalyseerd in het Laboratorium voor Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie te Leuven.
Vandaag kunnen, na uitgebreid laboratoriumonderzoek en verwerking van de data, de resultaten meegedeeld worden van het genetisch onderzoek naar de Y-chromosomen van de naamgenoten "Wollaert".
Voor de familie 'Wollaert' werd het Y-chromosoom van 2 naamgenoten geanalyseerd en vergeleken met elkaar. Op basis van gekende genealogische gegevens was de ene naamgenoot met de andere verwant in de 9" graad (9 meioses tussen beíden) met Constantin Wollaert (geboren op 23 mei 1831 te Zevergem) als meest recente gemeenschappelijke voorvader tussen beiden. Na analyse van de genetische resultaten kan de genealogische verwantschap worden bevestigd. De resultaten van het genetisch onderzoek op basis van het wangslijmvlies van de 2 naamgenoten van de familie 'Wollaert' wezen uit dat het Y-chromosoom tot de hoofdhaplogroep'E' en tot de sub-haplogroep'E-Vl3' behoort.
Met grote zekerheid kan hieruit geconcludeerd worden dat de juridische verwantschap tussen beide naamgenoten ook biologisch overeenkomt en dat er geen verschil is tussen de juridische en biologische stamboom.
Wat betekent uw resultaat?
'Haplogroep Elblb' & 'Sub-Haplogroep E-V13*'
De resultaten van het genetisch onderzoek op basis van uw speekselstaal wezen uit dat uw Y-chromosoom tot haplogroep E1blb behoort. Deze groep is ontstaan zo'n 50.000 jaar geleden in Oost-Afrika. De migratie dat deze groep vanuit Afrika naar Europa en Azië verspreidde is daarom echter veel recenter dan de voornaamste migraties van Afrika naar Azië die 50.000 jaar geleden gebeurden. We hebben uw Ychromosoom verder kunnen onderverdelen in sub-haplogroep E-V13x, een groep die vooral in de Balkan terug te vinden is en die hoogst waarschijnlijk via de landbouw naar West-Europa is gemigreerd zo'n 7.000 jaar geleden. De frequentie van E-V13* in West-Europa, inclusief Vlaanderen, is ongeveer 3%.  Dankzij uw deelname zal de invloed van historische migraties op de verspreiding van uw Y-chromosomale variant verder bepaald worden.
Alle Y-chromosomen van de mens die we vandaag observeren in de ganse wereldbevolking, kunnen teruggebracht worden tot enkele chromosomen van een groep van mannen die vermoedelijk meer dan 100.000 jaar geleden leefde in Noord-Oost Afrika, Zij maakten deel uit van de eerste groep van  'moderne' mensen die geschat wordt op minder dan 10.000 indíviduen. De Y-chromosomen van deze mannen vertoonden onderling geen of zeer beperkte variatie. Aangezien alle huidige Y-chromosomen afstammen van deze Y-chromosomen kan men stellen dat alle aanwezige variaties die we nu wereldwijd observeren sindsdien toegenomen zijn. Door naar alle aanwezige variaties te kijken kunnen onderzoekers vervolgens Ychromosomen plaatsen in zogenaamde haplogroepen die onderling een meer recentere gemeenschappelijke voorvader hebben gehad.
De groep waartoe uw Y-chromosoom behoort noemen we 'E1b1b' en is ongeveer 50.000 jaar geleden ontstaan in Oost-Afrika. Dit is merkwaardig aangezien de voornaamste migraties vanuit Afrika naar Azië en Europa eerder gebeurd waren ongeveer 60.000 jaar geleden. Daarom heeft uw familie een eerdere gemeenschappelijke voorouder in mannelijke lijn met het grootste deel van de Afrikaanse populatie dan met de 95% van de (West-)Europeanen. We hebben uw Y-chromosoom verder kunnen onderverdelen in subhaplogroep E-VL3x, een groep die vooral in de Balkan terug te vinden is. Recente studies tonen aan dat E-V13* hoogstwaarschijnlijk zo'n 7.000 jaar geleden vanuit de Balkan naar (West-)Europa is gemigreerd samen met de landbouw. Tot vandaag de dag is er steeds twijfel geweest of de landbouw naar West-Europa is verspreid via een volksmigratie of enkel via culturele overdracht. lndien inderdaad de genetische gegevens correct zijn, en met name ook de Y-chromosoom gegevens omtrent E-V13*, dan blijkt dat de landbouw via een volksmigratie is gerealiseerd.
De frequentie van E-V13* in West-Europa, inclusief Vlaanderen, is ongeveer 3%. Op basis van de gegevens uit de wetenschappelijke projecten aan de KU Leuven proberen we nu een correcter beeld te vormen in verband met de verspreiding van deze groep en hoe deze in de loop van de tijd geëvolueerd is. Enkel op basis van uw familie kunnen we uiteraard nog geen zicht hebben hoe historische migraties invloed hebben gehad op het voorkomen en de verspreiding van haplogroep ELb1b.
meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E_(Y-DNA)
Verspreidingskaart van de 'Sub-Haplogroep E-V13*':   
http://www.eupedia.com/forum/threads/29106-New-distribution-map-of-Y-DNA-haplogroup-E-V13

Angele Wollaert overleden

We betuigen onze deelneming bij het overlijden van Angele Wollaert
http://www.inmemoriam.be/nl/2016-12-05/angele-wollaert/

donderdag 10 november 2016

100-jarige Simone Wollaert viert verjaardag met familie in Merelbeke

Simone Wollaert heeft op vrijdag 28.10.2016 de leeftijd van 100 jaar bereikt. Een eenvoudige rekensom leert dat ze midden in de eerste wereldoorlog geboren werd als jongste in een gezin van 4.
Ze kreeg zelf 3 kinderen, waarvan 1 reeds kort na de geboorte (op het einde van WO II) in 1945 overleed.  Ze heeft minstens ook  4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind (op basis van de informatie waarover ik beschik, maar dat lijkt gezien deze foto al niet meer te kloppen).

Zij verblijft sinds 4 jaar in het Provinciaal Zorgcentrum te Merelbeke. Proficiat, Simone!

vrijdag 4 november 2016

Lepelstraat wil aanhaken bij carpool-systeem

Lepelstraat, een gehucht boven Bergen-op-Zoom, heeft weinig openbaar vervoer en daar wil Victor Wollaert van Samobiel iets aan doen.
LEPELSTRAAT - Het ziet ernaar uit dat Lepelstraat als eerste dorp in West-Brabant gaat werken met Samobiel, een soort carpoolsysteem voor ritten in de omgeving.
De Dorpsraad Lepelstraat heeft Samobiel laten weten dat het de kar wil trekken bij het op poten zetten van de meerijdienst. "Net als in veel andere dorpen wordt het reizen met het openbaar vervoer in Lepelstraat steeds lastiger'', zegt dorpsraadvoorzitter Bert Vos. ,,Daarom gaan we proberen Samobiel ook in Lepelstraat op te zetten. We hebben daarover overlegd met het SKW in het dorp."
Lees verder via deze link:
http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/lepelstraat-wil-aanhaken-bij-carpool-systeem-1.6606927


donderdag 11 augustus 2016

Fotocollectie van Coralie Van Vlieberge (negatieven op glas) aangemeld bij de Archiefbank Vlaanderen

http://www.archiefbank.be/?q=node/186&id=17201

Titel:
fotonegatieven op glas gemaakt door Coralie Van Vlieberge (°1865 +1957) Merelbeke, Oost-Vlaanderen


Archiefcode:

Datering:
- Circa 1905-1925

Archiefvormer:
Coralie-Marie Van Vlieberge, geboren op dinsdag 4 juli 1865 te Merelbeke, overleden op zondag 18 augustus 1957 te Merelbeke. De glazen negatieven dateren naar schatting (van de leeftijden van een aantal afgebeelde personen) tussen 1905 en 1925.

Bereik en inhoud:
Het zijn meestal portretfoto's of groepsfoto's van familieleden ter gelegenheid van huwelijken. Heb deze negatieven allemaal ingescand en digitaal omgezet naar een positief (foto). De foto's tonen meestal mensen uit Merelbeke (veelal familieleden van elkaar). Heel wat mannelijke personen in uniform (na de 1e wereldoorlog). 1 foto van Gaston Wollaert, die genomen werd op wapenstilstandsdag 11 november 1918, toen hij het ouderlijk huis bezocht in Merelbeke, de dagen voor de wapenstilstand lag hij met zijn eenheid aan de overzijde van de Schelde gelegerd in Zwijnaarde. Groepsportretten ter gelegenheid van huwelijken. 1 foto aan het buurtspoorwegstation van Merelbeke waarop te zien is hoe veehandelaars runderen bijeendrijven en in een veetransportwagon laden. 1 foto van een groep steenbakkers. Foto's van een overledene.

Omvang en materiele vorm:
100 glazen negatieven, verpakt in papier in kartonnen doosje
Bijkomende informatie en opmerkingen:
Deze glazen negatieven zijn slechts een fractie van het aantal negatieven die Coralie Van Vlieberge ooit maakte, maar helaas is het overgrote deel verloren gegaan bij het leegmaken van haar huis na haar overlijden.
Er zit 1 bizar glazen negatief tussen, een foto van deze afbeelding:
http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b0fac0082-140b-4a98-a0c6-bccdafd39233%7d&oid=477154
voorstellende JJob en zijn drie dochters. Het is een Koptisch manuscript dat nu in Italië bewaard wordt. De Kopten (van het Grieks Aiguptos) zijn de Egyptische christenen en hun taal, het Koptisch, is het laatste stadium van de Oud-Egyptische taal. Voor alle duidelijkheid: de 4 afgebeelde figuren zijn niet Job en zijn drie vrienden maar wel Job en zijn drie dochters! Daarover vind je meer in het Boek Job hoofdstuk 42 vers 13 en volgende.
Coördinaten aan het manuscript: Sahidic Job, Naples, National Library, MsI..B.18

Bewaarplaats:

Type bewaarplaats:
Organisatie/instelling:
Particulier:

Naam: Piet Wollaert
E-mail: stamboom.wollaert@antwerpen.be

Uw contactgegevens:
Naam: Piet Wollaert
E-mail: stamboom.wollaert@antwerpen.be 
-------------------------------------
Hier een link naar de blog van Peter Eyckerman over het belang van fotocollecties voor genealogisch onderzoek en een artikel dat hij hierover publiceerde.

maandag 8 augustus 2016

Vermist...

Soms stoot je op heel vreemde berichten als je met genealogie bezig bent.
Hopelijk wordt Fabienne spoedig teruggevonden.
http://www.politie.be/fed/nl/opsporingen/vermist/meerderjarigen/1203646-fabienne-wollaert
en werd ondertussen teruggevonden:


dinsdag 5 april 2016

DNA Wollaert in forensisch lab

Gelukkig niet om één of ander misdrijf op te lossen maar om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Hopelijk zijn onze voorouders braaf geweest (en als ze niet braaf waren waren ze wellicht zeer voorzichtig.
De laatste honderden jaren bedraagt het aantal onechte kinderen per generatie in ons land niet meer dan 1 tot 2 procent. Dat blijkt uit een studie van Leuvense onderzoekers. Die weerleggen daarmee de gangbare opvatting dat dat cijfer op 10 procent zou liggen. http://deredactie.be/permalink/1.2620647